استقبال فیفا از فروش الکل در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از تصمیم برزیل برای بازبینی قانون فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه های این کشور در خلال مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ استقبال کرد.

به موجب قانون برزیل هم اکنون عرضه مشروبات الکلی در استادیوم های فوتبال این کشور ممنوع است.

اما این کشور اعلام کرده که بنابر تقاضای فیفا، می خواهد که این قانون را در طول مدت برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ نادیده بگیرد.

دو شرکت بزرگ تولید آبجو و مشروبات الکلی از حامیان اصلی جام جهانی فوتبال هستند که قرار است دو سال دیگر در برزیل برگزار شود.