'بی عدالتی گسترده' در حق کارگران چینی تولید کننده آیفون

تحقیقات مستقل یک سازمان کارگری در آمریکا نشان می دهد که با کارگران چینی کارخانه های تولید کننده آیفون و آی پد بدرفتاری شغلی شده است.

سازمان انصاف کارگری آمریکا می گوید که تحقیقاتش نشان می دهد علاوه بر رعایت نشدن مسایل ایمنی کار در این کارخانه ها، کارگران مجبور به کار کردن بیش از حد شده اند و حقوق و مزایای آنها نادیده گرفته شده است.

در ماههای گذشته، گزارش های متعددی از بدرفتاری شغلی با کارگران کارخانجات موسوم به فاکسکون در شرق چین منتشر شده بود.

در یکی از این گزارش ها آورده شده بود که دو کارگر به علت انفجار در فاکسکون کشته شدند و چندین مورد خودکشی کارگران هم در این کارخانه چینی تولید کننده گوشی های آیفون و کامپیوترهای دستی آی پد، گزارش شده بود.

این کارخانه اعلام کرده است که از سال آینده میلادی مجموع ساعات هفتگی کار را به ۴۹ ساعت که مطابق قانون کار در چین است کاهش خواهد داد.