اعتصاب سراسری در اسپانیا در برابر قانون جدید کار

هزاران کارگر در اسپانیا به نشانه اعتراض به قوانین جدید کار اعتصاب کرده اند.

آنها می گویند که قوانین جدید به کارفرمایان اجازه می دهد که راحت تر از پیش از حقوق کارگران بکاهند یا حتی آنها را اخراج کنند.

خطوط هوایی، شبکه حمل و نقل عمومی و حتی برخی از شبکه های تلویزیونی در پی این اعتصاب های گسترده با اختلال روبرو شده اند و بسیاری از کارخانجات به حالت تعطیلی درآمده اند.

پلیس اسپانیا هم اعلام کرده که تاکنون در این رابطه حدود ۵۰ نفر از معترضان را بازداشت کرده است.

اعتراض ها بیشترین آسیب را به شهر بارسلونا وارد کرده که در آن معترضان به سوی بانک ها و مغازه ها سنگ پرانی کرده اند.

دولت اسپانیا اعلام کرده که تغییرات در قوانین برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری در این کشور ضروری بوده است.