عفو بین‌الملل خواهان آزادی فعال حقوق بشر بحرینی شد

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل از دولت بحرین خواسته تا عبدالهادی خواجه، فعال حقوق بشر این کشور را که در زندان، دست به اعتصاب غذا زده، آزاد کند.

عفو بین الملل می کوید جان آقای خواجه پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا، در خطر است.

این فعال حقوق بشر بحرینی به دلیل نقشش در ناآرامی‌های سال گذشته به حبس ابد محکوم شده است.