'کاهش تصادفات و تلفات رانندگی در ایران در نوروز امسال'

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران از کاهش تصادفات و تلفات رانندگی در نوروز امسال خبر داده است.

آقای احمدی مقدم گفته است در تعطیلات نوروزی امسال، صدور برگ جریمه برای متخلفان رانندگی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد کاهش داشت.

او از کاهش ۱۵ درصدی تصادفات و ۱۲ درصدی تلفات رانندگی در عین افزایش میزان سفر خبر داده است.

فرمانده نیروی انتظامی ایران، واژگونی خودرو به دلیل خستگی راننده را یکی از مهم ترین دلایل تلفات در جاده ها دانسته است.

بیشتر تصادفات جاده ای در ایران به علت خستگی رانندگان اتفاق می افتد.

مقام‌های راهنمایی و رانندگی ایران، میزان حوادث جاده ای ایران را چند برابر کشورهای توسعه یافته اعلام می کنند.

ناامنی جاده های ایران و برخوردار نبودن خودروهای تولیدی از ایمنی کافی، باعث شده تا آمار تصادفات در ایران همچنان بالا باشد.