چهار ایرانی در تصادف اتوبوس در ترکیه کشته شدند

روز جمعه، ۱۱ فروردین (۳۰ مارس) خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که درتصادف یک اتوبوس حامل بیست و پنج مسافر ایرانی در ترکیه، چهار تن از سرنشینان اتوبوس کشته و بیست یک تن دیگر زخمی شده اند.

این اتوبوس از استانبول عازم ایران بود که در نزدیکی ارزروم دچار حادثه شد و به گفته سخنگوی کنسولگری ایران در ارزروم حال چهار تن از زخمی ها وخیم است.

ایرنا علت حادثه را بی احتیاطی راننده و لغزندگی جاده گزارش کرده و به نقل از سخنگوی کنسولگری ایران گفته است که شدت حادثه به حدی بود که تخلیه مسافران و کشته شدگان این حادثه چهار ساعت به طول انجامید.