فیزیکدان مدعی کشف 'سرعت ذره‌ای با بیش از سرعت نور' استعفا داد

آنتونیو اردیتاتو، فیزیکدان ایتالیایی و سرپرست یک گروه تحقیقاتی که سپتامبر سال گذشته اعلام کرده بود در آزمایشی، شاهد حرکت ذرات بنیادی با سرعتی بیش از سرعت نور بوده از سمت خود استعفا کرده است.

ادعای آقای اردیتاتو به معنی نقض یکی از مفاهیم اساسی فیزیک نوین و رد نظریه نسبیت خاص آلبرت اینشتن بود که سرعت نور را "سرعت حد" و عبور از آن را ناممکن می داند.

تکرار آزمایش انجام شده توسط گروه تحقیقاتی آنتونیو اردیتاتو، نتیجه گیری او را مورد تردید قرار داد و بعدا این نظر مطرح شد که این نتیجه گیری احتمالا ناشی از اشتباه در اندازه گیری و یا نقض در تجهیزات بوده است.