سنای آمریکا خواهان آزادی رهبران بهاییان ایران شد

مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه ای از حکومت ایران خواست رهبران بازداشت شده جامعه بهاییان این کشور را آزاد کند.

این بیانیه که پنجشنبه شب به تصویب رسید، همچنین خواهان تحریم آن دسته از مقام های حکومت ایران است که در نقض حقوق پیروان اقلیت های دینی نقش داشته اند.

بیانیه مجلس سنا، حکومت ایران را به خاطر "اذیت و آزار اقلیت بهایی و نقض مکرر میثاق های بین المللی حقوق بشر" محکوم کرده است.

قوه قضائیه ایران در سال ۲۰۱۰ هفت نفر از رهبران جامعه بهاییان این کشور را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای اسرائیل" به بیست سال حبس محکوم کرد.

دیک دربین، سناتور دموکرات روز جمعه خواهان توقف آزار و اذیت دولتی بهاییان در ایران شد.

مارک کرک، سناتور جمهوری خواه هم در بیانیه ای اعلام کرد که این بیانیه حامل این پیام است که "ایالات متحده حکومت ایران را به خاطر نقض حقوق اولیه شهروندانش پاسخگو می داند."

سناتورها دربین و کرک نمایندگان ایالت ایلینوی در مجلس سنا هستند. یکی از معابد مهم بهاییان در این ایالت قرار دارد.

مطالب مرتبط