غرامت برای بازماندگان انفجار مقر تفنگداران دریایی در بیروت

دادگاهی در آمریکا برای بازماندگان بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت، حدود ۲ میلیارد دلار غرامت مشخص کرده است.

این بازماندگان بر علیه ایران، که به گفته آنها در این عملیات دست داشته است شکایت کرده بودند.

این غرامت باید از دارایی های ایران پرداخته شود. خبرگزاری ها در آمریکا اعلام کرده اند ممکن است این افراد تلاش کنند این غرامت را از دارایی های بلوک شده ایران در آمریکا به دست آورند.

دو روز پیش، همین دادگاه برای افراد دیگری که در این حادثه زخمی شدند، مبلغ ۴۴ میلیون دلار غرامت تعیین کرده بود.

هفته گذشته در موردی دیگر، برای اعضای خانواده نظامیانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند مبلغ ۳۳ میلیون دلار غرامت مشخص شده بود.

این دادگاه ایران را متهم کرده از گروه حزب الله، که این بمب گذاری ها را به اجرا درآورده است، حمایت می کند.

در بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی جان باختند.