دولت کوبا به درخواست پاپ، 'جمعه نیک' را تعطیل اعلام کرد

دولت کمونیستی کوبا، 'جمعه نیک' را به درخواست پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در این کشور تعطیل اعلام کرده است.

جمعه نیک بخش مهمی از مراسم مربوط به عید پاک مسیحیان است و پاپ در سفر خود به کوبا، از مقامات این کشور خواست تا جمعه هفته آینده را تعطیل اعلام کنند.

دولت کوبا گفته است این تعطیلی تنها برای سال جاری است اما برای دایمی کردن آن، بعدا تصمیم گیری خواهد شد.