حمله به مجلس پاکستان خنثی شد

رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور طرح حمله به مجلس این کشور را خنثی کرده اند.

گزارش ها از دستگیری دست کم دو نفر، از جمله یک کارمند دولت در ارتباط با این طرح حکایت دارد.

وزیر کشور پاکستان گفت که پیکارجویان قصد داشتند دو هفته پیش و در جریان سخنرانی عاصف علی زرداری، رئیس جمهور در جلسه مشترک به مجلس این کشور حمله کنند.