مرگ شش نفر در آتش سوزی باشگاه رقص در صربستان

پلیس می گوید در پی بروز آتش سوزی در یک باشگاه رقص شبانه در شهر نووی ساد در شمال صربستان شش نفر جان باخته اند.

پلیس گفت که آتش سوزی حدود ساعت دو صبح به وقت محلی در باشگاه "کونتراست" روی داد.

پردراگ ماریچ از مقام های پلیس گفت سه مرد و سه زن هنگام تلاش برای فرار جان باخته اند. در زمان حادثه ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر در باشگاه حضور داشتند.

پلیس گفت که علت احتمالی آتش سوزی اتصال الکتریکی بوده است. صاحب باشگاه و دو نفر دیگر بازداشت شده اند.

آقای ماریچ گفت که قربانیان در اثر استنشاق دود جان باخته اند.