زرداری از هند بازدید می کند

با کاهش تنش ها میان هند و پاکستان، مقام های پاکستانی می گویند که آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور، در ادامه ماه جاری به هند سفر خواهد کرد.

سخنگوی آقای زرداری گفت او در یک ظرفیت خصوصی از مقبره یک قدیس صوفی در ایالت راجستان در شمال غربی هند بازدید خواهد کرد.

او گفت این احتمال وجود دارد که این به یک دیدار رسمی بدل شود.

جیل مک گیورینگ خبرنگار بی بی سی می گوید این اولین دیدار یک رهبر پاکستان از هند ظرف هفت سال خواهد بود.

به گفته خبرنگار ما تنش ها میان دو کشور در یک سال گذشته تخفیف یافته و تلاش های قابل توجهی برای بهبود تجارت متقابل انجام شده است.

به گفته فرهت الله بابار سخنگوی دفتر ریاست جمهوری پاکستان، آقای زرداری "به زودی زود" از آرامگاه اجمر شریف در راجستان دیدار خواهد کرد.