شرکت ۵ هزار دونده در مسابقه دو پارک المپیک لندن

۵ هزار نفر در مسابقه دو در پارک المپیک لندن شرکت کردند و با این کار نخستین کسانی شدند که از خط پایانی این استادیوم عبور کردند.

در این مسابقه دو ۸ کیلومتری، افراد عادی همراه با بازیگران و ورزشکاران شرکت داشتند.

انتخاب افراد برای شرکت در این مسابقه از طریق قرعه کشی صورت گرفته بود. ۴۳ هزار نفر از نقاط مختلف بریتانیا در این قرعه کشی شرکت کرده بودند.

بازی های المپیک قرار است تابستان آینده در پارک المپیک لندن برگزار شود.