استعفای رئیس جمهوری که به تقلب در مدرک متهم شده بود

پال اشمیت، رئیس جمهوی مجارستان پس از آن که مدرک دکترای او پس گرفته شد، از سمت خود کناره گیری کرده است.

دانشگاه سملوایز در بوداپست اخیرا اعلام کرد که این دانشگاه مدرک دکترای آقای اشمیت را پس گرفته است.

در تحقیقات مشخص شد که بخش عمده ای از رساله دکترا از تحقیقات سایرین "نسخه برداری" شده بود.

آقای اشمیت این اتهامات را رد می کند.

او به پارلمان مجارستان گفت که از سمت ریاست جمهوری ( که عمدتا تشریفاتی است)، به دلیل این که به جای نماد وحدت، به نماد تفرقه و اختلاف تبدیل شده، کناره‌گیری می کند.

.