وزیر کشور ایران: به دنبال توافق امنیتی با روسیه هستیم

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران گفت که دولت ایران به دنبال امضای توافقنامه امنیتی با "روسیه، کشورهای آسیای میانه و منطقه" است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محمد نجار موضوع توافق امنیتی مورد نظر ایران را مبارزه موثرتر با "مواد مخدر، تروریسم، اشرار و جرایم سازمان یافته" توصیف کرد.

در بهمن گذشته و در جریان دیدار وزیر کشور ایران و سرگئی شایگو وزیر موقعیت های اضطراری روسیه، طرفین از تصمیم دولت های متبوع خود برای توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه مسائل امنیتی و همچنین مقابله با حوادث غیر مترقبه خبر دادند.

در آبان ماه نیز، رسانه های ایران خبر امضای یک "توافق نامه همکاری راهبردی" میان شوراهای امنیت ملی ایران و روسیه را منتشر کردند.

علی باقری معاون سیاست خارجی و امور بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، موضوع این سند را همکاری در "زمینه های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی" دانست.