آزادی چند پليس توسط گروه شورشی فارک در کلمبيا

سازمان صليب سرخ جهانی می گويد آخرین گروه از ماموران پليس و ارتش شامل ده نفر که توسط گروه شورشی فارک در کلمبيا اسیر شده بودند، آزاد شده اند.

يک هليکوپتر ارتش برزيل اين افراد را به محلی امن انتقال داد.

اين اسرا پس از گذشت بيش از ده سال در اسارت گروه فارک آزاد شده اند.

گروه فارک قول داده بود تا اوايل سال جاری ميلادی اين اسرا را آزاد کند و بسياری از کارشناسان صلح اين اقدام را عملی صلح دوستانه ناميده اند.

هر چند گروه شورشی فارک قول داده است دست از آدم ربايی بردارد، اما هنوز صدها شهروند را در اسارت خود دارد.