عموی رئيس جمهور سوريه: دولت سوريه قدرت را از دست خواهد داد

رفعت الاسد، معاون پيشين رئيس جمهوری سوريه می گويد به نظر نمی رسد که دولت سوريه تحت رهبر بشار اسد، رئيس جمهوری اين کشور بتواند برای مدت زیادی قدرتش را حفظ کند

رفعت اسد، عموی رئیس جمهوری سوریه به بی بی سی گفته است که میزان خشونت در سوریه به حدی بوده که دوام قدرت برادرزاده اش را ناممکن کرده است.

از رفعت اسد در سال ۱۹۸۰ در تلاشی نافرجام سعی کرد قدرت را از برادرش بگیرد، و از آن زمان در پاریس در تبعید بسر می برد.