'امضاهای طرح استیضاح وزیر کار به حد نصاب رسید'

نماینده مردم زنجان در مجلس ایران اعلام کرد امضاهای طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حد نصاب رسیده است.

جمشید انصاری، نماینده زنجان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران تاکید کرد که استیضاح تنها به معنای حذف وزیر نیست و گفت: وقتی ۱۰ نفر از وزیر مربوطه توضیح بخواهند به معنای استیضاح است و این موضوع به معنای توضیح خواستن از وزیر مربوطه خواهد بود.

انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی واکنش های زیادی را بر انگیخت. قرار است امروز سه شنبه پانزدهم فروردین وزیر کار ایران برای پاسخگویی درباره انتصاب سعید مرتضوی به این سمت در مجلس حاضر شود. اگر وزیر کار نتواند نماینده های معترض را قانع کند با به حد نصاب رسیدن تعداد امضاهای نمایندگان خواهان استیضاح، وزیر کار استیضاح خواهد شد.