دست‌کم ۱۴نفر در درگیری های قومی در لیبی کشته شدند

به گفته مقام های رسمی در لیبی، درگیری میان بربرهای محلی با عرب ها در شهر زواره و اطراف آن دست کم ۱۴ نفر کشته و عده بیشتری مجروح بر جا گذاشته است.

این سومین روز درگیری در شهر عمدتا بربرنشین زواره در شمال غربی لیبی است.

شورای ملی انتقالی گفته است برای مداخله و برقراری آتش بس به این منطقه نیرو اعزام می کند.

این شورا با چالشهای جدی در مواجهه با قبایل و گروه های شبه نظامی در نقاط مختلف کشور روبرو است.

هفته گذشته در جریان درگیری های قومی در شهر سبها در جنوب لیبی دست کم ۱۵۰ نفر کشته شدند.