طوفان شديد در آرژانتين چندین کشته بر جای گذاشت

حداقل ۱۴ نفر بر اثر طوفان شدید در بوئنوس آیرس کشته شدند.

گفته می شود سرعت باد به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسیده و باعث ویرانی خانه ها و افتادن درختان زيادی شده است.

بیشتر محله های این شهر برق ندارند وکوچه ها با درختان و خرابیهای خانه ها بسته شده اند.

شهروندان بوئنوس آیرس می گویند هوای گرم و مرطوب باعث این طوفان خطرناک شده است.

ده نفر هم به دليل ویرانی سقف یک کلیسا مجروح شده اند.