گارد ساحلی آمریکا به 'کشتی ارواح' شلیک کرد

گارد ساحلی آمريکا به سمت يک کشتی متروکه ژاپنی که پس از سونامی سال گذشته در اقيانوس آرام شناور شد، آتش گشود.

گارد ساحلی می گويد که امن تر است اگر اين کشتی ماهيگيری در خليج آلاسکا فرو نشيند تا اينکه با مقدار نامشخصی سوخت در آب بماند.

گفته می شود شناور بودن اين کشتی بر روی اقيانوس، نگرانی هايی را هم درباره برخورد آن با کشتيهای ديگر ايجاد می کرده است.

اين کشتی ماه گذشته در سواحل غربی کانادا پيدا شد.