توفان شديد در ايالت تگزاس آمريکا

توفان شديد در ايالت تگزاس آمريکا باعث وارونه شدن کاميون ها، از ريشه کنده شدن درختها و ويرانی خانه ها شد.

در برخی از تصاویر تلویزیونی آمریکا می شود دید که سقف برخی از خانه ها و طبقه دوم آنها ناپدید شده و برخی از آنها هم کاملا ویران شده اند.

فرودگاه شهر دالاس در ایالت تگزاس تمامی پروازهای خود را لغو کرده و از مسافران خواسته است تا از نزدیک شدن به پنجره ها پرهیز کنند.

شرکت هواپیمایی امریکن، ۴۰۰ پرواز خود را لغو کرد.

این توفان که از ظهر روز سه شنبه آغاز شد و به سمت شرق حرکت کرد.

به نظر می رسد هیچ کس در این توفان آسیب ندیده است.

سازمان هواشناسی ملی آمریکا اعلام کرده که حداقل دو توفان بسیار خطرناک و عظیم در راه است.