نگرانی لهستان از اوباشان طرفدار فوتبال

در آستانه مسابقه های جام ملت های اروپا که در لهستان و اوکراین برگزار می شود، پلیس لهستان نگران حضور اوباشان طرفدار فوتبال است که از کشورهای دیگر خواهند آمد.

یکی از مقام های ارشد پلیس در لهستان اظهار نگرانی کرده که این کشور نام آن دسته از طرفداران فوتبال که در استادیوم ها دست به اوباش گری می زنند را ندارد.

این مسابقه ها بناست تا کمتر از سه ماه دیگر برگزار شوند.

در عین حال یک نهاد مسئول در لهستان این مشکل را به گردن پلیس این کشور می اندازد که هنوز نام افرادی که در کشورهای خودشان از حضور در ورزشگاه ها منع شده اند را جمع آوری نکرده است.

نداشتن آن اطلاعات می تواند منجر به "مشکلاتی درون و بیرون ورزشگاه ها شود."