بازداشت 'اسلامگرایان افراطی' در فرانسه

پلیس فرانسه در عملیات جدیدی به بازداشت افرادی دست زده که ظن آن می‌رود از اسلامگرایان افراطی باشند.

گزارش ها حاکی از آن است که در شهر مارسی و چند شهر دیگر، حداقل ۱۰ نفر بازداشت شده اند.

جمعه پیش هم در عملیات مشابهی، سیزده نفر بازداشت شدند.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفته بود عملیاتی برای بازداشت اسلامگرایان تندرو در جریان است.