سالروز کشته شدن مرتضی آوینی تغییر کرد

تغییر سالروز کشته شدن مرتضی آوینی، مستندسازی که ۱۹ سال پیش بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داد، با واکنش خانواده او رو به رو شده است.

شورای فرهنگ عمومی ایران تاریخ کشته شدن آقای آوینی را به دلیل تداخل آن با روز انرژی هسته ای در تقویم رسمی کشور از ۲۰ فروردین به ۲۱ فروردین تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر همسر و فرزندان آقای آوینی در نامه ای در اعتراض به این تغییر نوشته اند: "بدیهی است واقعه شهادت ایشان در روز ۲۰ فروردین سال ۱۳۷۲ رخ داده و بعید می‌دانیم گذر زمان باعث شود سالروز شهادت کسی جا‌ به‌ جا شود، مگر اینکه جابجایی واقعیت‌های تقویمی هم مثل دیگر جا‌بجایی‌ها در مورد شخصیت ایشان مجاز دانسته شده باشد."

رضا یعقوبی، معاون اداره‌کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: "در اینکه شهید آوینی ۲۰ فروردین به شهادت رسیده‌اند، بحثی نیست اما همان زمان و با ورود مناسبت «روز ملی فناوری هسته‌ای» به تقویم، برای جلوگیری از تداخل برنامه‌های مربوط به هر دو مناسبت، این تاریخ یک روز به جلو (۲۱ فروردین) آمد."

او گفت: "این اتفاق مربوط به امسال هم نیست و مسبوق به سابقه است و از همان سالی که مناسبت مربوط به شهادت آوینی به تقویم آمد، در همین تاریخ یعنی ۲۱ فروردین در تقویم‌های رسمی کشور درج شد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که تدفین شهید آوینی در این روز انجام شده است."