گایتنر: ایران از عوامل تهدیدکننده اقتصاد آمریکاست

تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا از تبعات بحران مالی در اروپا، نگرانی از اوضاع ایران و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی به عنوان عوامل تهدید کننده اقتصاد ایالات متحده نام برده است.

آقای گایتنر که چهارشنبه با شبکه تلویزیونی اخبار اقتصادی فاکس صحبت می کرد، با اشاره به مشکلات بدهی مالی اروپا گفت "اروپا احتمالا رشد اقتصادی ضعیفی خواهد داشت."

او ادامه داد: "قدر مسلم نگرانی از ایران و بهای نفت هم وجود دارد."

آقای گایتنر گفت این موضوع هنوز به اقتصاد آمریکا آسیب نزده است ولی مردم آثار آن را حس می کنند.