شورای نگهبان انتخابات دو حوزه انتخابیه را باطل کرد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که انتخابات دو حوزه انتخابیه "تنکابن، رامسر و عباس آباد" و "دماوند و فیروزکوه" باطل شده است.

آقای کدخدایی گفته که در حوزه سمیرم نیز انتخاب نفر اول در این حوزه باطل شده و "نفرات دوم و سوم به مرحله دوم انتخابات راه یافتند."

در حوزه انتخابیه، "زابل، زهک و هیرمند" نیز انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال شده و نفرات سوم و چهارم به مرحله بعد راه یافتند.

مرحله دوم انتخابات مجلس ایران، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می شود و تکلیف نمایندگان باقی‌مانده روشن می شود.

در مرحله اول انتخابات که روز ۱۲ اسفند برگزار شد، در کل ایران ۲۲۵ نامزد موفق شدند به مجلس راه پیدا کنند که نتایج دو حوزه از سوی شورای نگهبان باطل شده است.

قرار است تکلیف نمایندگان دیگر در مرحله دوم مشخص شود.

در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سی کاندیدای تهران تنها پنج نفر موفق شدند با کسب حداقل یک چهارم آراء به مجلس راه پیدا کنند و پنجاه کاندیدای دیگر در تهران و برخی نیز در سایر شهرستان‌های ایران به دور دوم انتخابات راه یافتند.

تعداد کرسی های نمایندگی در مجلس ایران در حال حاضر ۲۹۰ کرسی است.