مظنون به تیراندازی در کالج اویکوس به هفت فقره قتل متهم شد

فرد مظنون به تیراندازی در یک دانشگاه در کالیفرنیا به هفت مورد قتل و سه مورد تلاش برای قتل متهم شده است.

وان گوه که ۴۳ سال سن دارد، متهم است که با تیراندازی در کالج مسیحی اویکوس در شهر اوکلند کالیفرنیا، هفت نفر را کشته و سه نفر را مجروح کرده است.

آقای گوه پیش از این در دانشجوی پرستاری در این کالج بوده است.

این رخداد پرتلفات ترین حادثه تیراندازی در یک دانشگاه آمریکایی پس از کشتار ۳۲ نفر در دانشگاه ویرجینیا تک در سال ۲۰۰۷ است.

آقای گوه یک ساعت پس از حادثه تیراندازی روز دوشنبه در یک سوپرمارکت در شهر آلامدا دستگیر شد.

به گفته پلیس او تیراندازی به سوی مردم و فرار از صحنه را پذیرفته است.

مدارک دادگاه همچنین نشان می دهد که او پذیرفته یک با یک اسلحه و چهار خشاب فشنگ به دانشگاه رفته است.

به گفته مقام های محلی، وان گوه به خاطر عدم توانایی در مهار عصبانیت از این دانشگاه اخراج شده بود.

پلیس بر این باور است که آقای گوه در پی کشتن مدیر دپارتمان پرستاری کالج بوده است.