رئیس‌جمهور مالاوی درگذشت

بینگو وا موتاریکا، رئیس‌جمهور کشور آفریقایی مالاوی، بر اثر حمله قلبی درگذشته است.

آقای موتاریکا ۷۸ سال داشت و روز پنجشنبه، پنجم آوریل، به بیمارستان منتقل شده بود.

به دنبال انتشار خبرهای ضدونقیض درباره وضعیت سلامت رئیس‌جمهور مالاوی، منابع خبری در دولت این کشور به بی‌بی‌سی گفته‌اند که او درگذشته است.

آقای موتاریکا به دلیل سیاست‌هایی که در روند اداره مالاوی در پیش گرفته بود، تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی بود.

بسیاری از کشورهای غربی سال گذشته کمک مستقیم به دولت مالاوی را قطع کردند و اعتراضات مخالفان دولت نیز به تظاهرات خشونت‌بار در این کشور تبدیل شده بود.

منتقدان رئیس‌جمهور فقید مالاوی او را به سوءمدیریت اقتصادی و پارتی‌بازی متهم می‌کردند.