شورشیان در شمال مالی اعلام استقلال کردند

یک گروه شورشی در شمال کشور آفریقایی مالی، اعلام استقلال کرده است. این گروه از نزدیک به یک ماه پیش، کنترل منطقه ازواد در شمال مالی را در دست داشته است.

"جنبش ملی برای آزادی ازواد" در بیانیه‌ای در وبسایت خود، افزون بر اعلام استقلال، تصریح کرده است که محدوده مرزی دیگر کشورها مورد احترام این گروه خواهد بود.

این گروه، یکی از دو گروه شورشی بوده است که به دنبال سرنگونی دولت مالی، کنترل بخش‌هایی از این کشور را در دست گرفته‌اند.

دولت مالی روز ۲۲ مارس امسال و به دنبال کودتای گروهی از نظامیان شورشی سرنگون شد.