سقوط یک جنگنده آمریکایی در ایالت ویرجینیا

یک جنگنده اف - ۱۸ نیروی دریایی آمریکا در منطقه ای مسکونی در ایالت ویرجینیا سقوط کرد.

این جنگنده لحظاتی پس از بلند شدن در شهر ویرجینیا بیچ در ساحل شرقی آمریکا بر روی آپارتمانی مسکونی سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان پیش از سقوط هواپیما به بیرون پرتاب شدند. گزارش شده که جراحات این دو نفر که به بیمارستان منتقل شده اند، چندان وخیم نیست.

کسی در این سانحه هوایی کشته نشده است. با این حال گزارشگری که در محل حادثه حضور داشته در توئیتر خود نوشته است پنج غیرنظامی به بمیارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته اند.

هنوز علت سقوط این هواپیما گزارش نشده است.