ایجاد ۱۲۰هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا

با اعلام آمار بازار کار در ماه مارس گذشته، ۱۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شده است اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان بالای ۸ درصد است.

با این وجود آمار اعلام شده پایین تر از پیش بینی کارشناسان بوده است که ایجاد دست کم ۲۰۰ هزار شغل جدید در ماه گذشته را برآورد کرده بودند.

همزمان اعلام نرخ بیکاری و وضعیت بازار کار در آمریکا به علت نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در کارزارهای انتخاباتی دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تاثیر گذاشته است به طوری که بسیاری میزان محبوبیت باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور را معادله ای بسیار متاثر از وضعیت اقتصادی و بازار کار می دانند.

میت رامنی، که در حال حاضر نفر اول انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان است، آمار جدید را دلیلی بر اثبات این مدعی دانسته که دولت آقای اوباما در زمینه اقتصادی ناتوان است.