رهبران کودتای نظامی مالی کنار می‌روند

رهبران کودتای نظامی در مالی توافق کرده‌اند تا با کناره‌گیری از قدرت، اداره امور این کشور آفریقایی را به غیرنظامیان بسپارند.

این توافق به دنبال مذاکرات نظامیان شورشی مالی با نمایندگان گروه منطقه‌ای غرب آفریقا به دست آمده است. ۱۵ کشور غرب آفریقا در این گروه حضور دارند.

انتظار می‌رود که رئیس مجلس ملی مالی به عنوان رئیس موقت دولت ایفای نقش کند.

وزیر امور خارجه بورکینافاسو گفته است که کشورهای همسایه مالی توافق کرده‌اند تا تحریم‌های تنبیهی را که علیه این کشور اعمال شده بود، هرچه سریع‌تر لغو کنند.