مایک والاس پس از چهار دهه فعالیت خبری درگذشت

مایک والاس، خبرنگار آمریکایی روز شنبه ۷ آوریل در سن ۹۳ سالگی جان سپرد.

آقای والاس با برنامه ۶۰ دقیقه و مصاحبه‌هایش در چهار دهه فعالیت حرفه‌ای در آمریکا بسیار معروف بود.

والاس یکی از میزبانان اصلی برنامه ۶۰ دقیقه بود که در سال ۱۹۶۸ تاسیس شد.

او در طول فعالیتش با مارتین لوترکینگ، جان اف کندی، مالکوم ایکس و یاسر عرفات مصاحبه کرده بود.

آقای والاس در سال ۲۰۰۶ اعلام بازنشستگی کرد، اما همچنان گزارش و مصاحبه‌هایی برای برنامه ۶۰ دقیقه آماده می‌کرد.

مایک والاس در طول ۴۰ سال فعالیت روزنامه نگاری حدود ۸۰۰ گزارش تحقیقی تهیه کرده بود.