تلاش دانمارک برای کمک به زندانی بحرینی

بحرین در حال بررسی پیشنهاد کمک دولت دانمارک به یک زندانی سیاسی بحرین است که دو ماه گذشته را در اعتصاب غذا بوده است.

رسانه دولتی بحرین گزارش داده که وزارت خارجه دانمارک تقاضای خود را برای انتقال این زندانی که تابعیت دانمارکی نیز دارد به دولت ارائه کرده است.

سازمان های حامی حقوق بشر خواستار آزادی این زندانی بحرینی که عبدالهادی الخواجه نام دارد شده اند.

زینب دختر آقای خواجه نیز مدتی است که به دلیل وخامت وضع جسمی پدرش دست به اعتراض زده است. زینب که روز پنجشنبه در یک راهپیمایی دستگیر شده بود روز شنبه آزاد شد اما تاکید کرد که به تلاش برای آزادی پدرش ادامه خواهد داد.

آقای خواجه در اعتراض به حکم حبس ابد خود دست به اعتصاب غذا زده است.

یک دادگاه ویژه در بحرین آقای خواجه را به تلاش برای سرنگونی حکومت بحرین متهم کرده است.