تغییر مدت خدمت سربازی در ایران

بر اساس گزارش سازمان وظیفه عمومی در ایران، مدت خدمت سربازی برای مشمولانی که از فروردین ۹۱ به خدمت اعزام می شوند با سه ماه افزایش نسبت به مدت فعلی به ۲۱ ماه رسیده است.

مدت خدمت سربازی در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ ماه و برای و مناطق محروم و بد آب و هوا هم ۱۹ ماه شده است.

تا پیش از اول فروردین ۱۳۹۱، سازمان وظیفه عمومی با قید تبصره ای مدت رسمی و قانونی دوره خدمت سربازی که ۲۴ ماه (دو سال) بود را بر حسب موقعیت محل سربازی بیش از وضعیت فعلی کاهش داده بود.

بر این اساس طول خدمت سربازی تا پیش از فروردین سال ۱۳۹۱ در مناطق عادی ۱۸ ماه بود که با ابلاغیه جدید سازمان وظیفه عمومی عملا ۳ ماه افزایش یافته است.

این سازمان در عین حال قانون معافیت سه برادری را هم لغو کرده است.

بر اساس این مصوبه که از سال ۱۳۸۸ اجرا می شد، پسر چهارم خانواده ای که سه فرزند پسر آن خدمت سربازی انجام داده بودند، از خدمت وظیفه معاف می شد.

سازمان وظیفه عمومی ایران اعلام کرده است که مشمولانی که تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ درخواست خود برای آغاز دوره خدمت را تکمیل کرده اند، از ابلاغیه جدید مستثنی هستند.