خط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل و اردن دوباره منفجر شد

خط لوله انتقال گاز از مصر به اسرائیل و اردن، برای چهاردهمین بار در چهار ماه اخیر مورد حمله قرار گرفته است.

شاهدان عینی گفته‌اند مردانی که نقاب به چهره داشتند، مواد منفجره را زیر بخشی از این خط لوله در نزدیکی شهر عريش‎ در منطقه شمالی مصر کار گذاشته‌اند.

بهره برداری از این خط لوله، از زمان حمله مشابه پیشین، برای چندین هفته متوقف شده بود.