'افزایش ۴۰ درصدی تولید و ذخیره' تخم مرغ در ایران

هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار ایران از افزایش ۴۰ درصدی تولید تخم مرغ و ذخیره این محصول در انبارها خبر داده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای اصغری نوشته است که قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۲۶۰۰ تومان اعلام شده، اما به دلیل افزایش تولید و نبود کشش در بازار مصرف، این محصول به قیمت کیلویی ۱۳۵۰ تومان در مرغداری ها از تولید کننده خریداری می شود.

آقای اصغری با اشاره به شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در سال ۱۳۸۹ گفت که تعداد زیادی از مرغان تخم گذار به دلیل این بیماری از بین رفتند که این باعث کاهش تخم مرغ و افزایش قیمت آن در سال گذشته شد.

اما مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت که امسال "۱۵۰ هزار تن مازاد تولید داریم".