مجلس ایران تقاضای دولت برای استرداد لایحه تجارت را رد کرد

نمایندگان مجلس ایران با سی و دو رای موافق، یکصد و پنج رای مخالف و شانزده رای ممتنع با درخواست دولت برای استرداد لایحه تجارت مخالفت کرده اند.

لایحه تجارت شامل بیش از یکهزار و دویست ماده در دوره هفتم مجلس برای رسیدگی به مجلس ارسال شد و به گفته مخالفان درخواست استرداد لایحه، طی سال های گذشته همچنان در کمیسیون های مختلف مجلس در دست بررسی بوده است.

نماینده دولت در دفاع از درخواست استرداد لایحه گفت که ده سال از زمان تحویل آن به مجلس گذشته و در نتیجه، لازم است این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرد و به روز شود.

قانون تجارت به تشریح قواعد و شرایط معاملات و روابط تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد و قانون تجارت کنونی ایران در دوره سلطنت رضا شاه در سال 1311 تصویب و در دهه های بعد ضمایمی به آن افزوده شده است.