نیمی از مردم برزیل چاق شده اند

دولت برزیل اعلام کرده که بنابر آمارها، نیمی از مردم این کشور اضافه وزن دارند و یا با پرخوری دست و پنجه نرم می کنند.

پژوهشی دراین باره طی پنج سال گذشته نشان داده که به جمعیت افراد چاق ۵ درصد افزوده شده است.

وزارت بهداشت برزیل اعلام کرده که این رویه نگران کننده است اما گفته افزایش وزن برزیلی ها با متمول تر شدن مردم این کشور رابطه ای مستقیم ندارد.

وزارت بهداشت برزیل برنامه های آموزشی خود برای تغذیه سالم را افزایش داده و می گوید که زمان آن فرا رسیده که مشکل پرخوری و چاقی در این کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.