کوفی عنان وارد تهران شد

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه بعد ازظهر سه شنبه وارد تهران شد.

دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد همراه با هیئت شش نفره از دستیاران و کارشناسانش مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه قرار گرفت.

آقای عنان قرار است در این سفر با مقام های ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، دیدار کند و درباره مسائل سوریه به بحث و گفتگو بپردازد.