احمد بن بلا، اولین رئیس جمهوری الجزایر درگذشت

احمد بن بلا، اولین رئیس جمهوری منتخب الجزایر در سن ۹۶ سالگی به دنبال دوره‌ای بیماری در منزلش در الجزیره، پایتخت این کشور درگذشت.

او از رهبران جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسه به شمار می‌رفت.

در سال ۱۹۶۲ او اولین نخست وزیر کشور تازه استقلال یافته الجزایر شد اما سه سال بعد دولتش در کودتایی، سرنگون و خود او به زندان انداخته شد.

او سپس به سوئیس رفت و برای مدتی به حال تبعید در آنجا زندگی کرد و در سال ۱۹۹۰ به کشورش بازگشت اما نفوذ چندانی بر امور سیاسی کشورش نداشت.