رئیس جمهوری برمه با رهبر مخالفان ملاقات کرد

کمتر از دو هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب اتحاد برای دموکراسی در انتخابات میاندوره ای پارلمان برمه، آنگ سان سوچی، رهبر حزب، با ژنرال بازنشسته تین سین، رئیس جمهوری، ملاقات کرده است.

این دومین دیدار خانم آنگ سان سوچی با رئیس جمهوری برمه است که سال گذشته به این سمت برگزیده شد و رهبری دولت غیرنظامی تحت حمایت ارتش برمه را برای انجام یک رشته اصلاحات سیاسی در این کشور در دست گرفته است.

به گفته تحلیلگر بی بی سی، نتیجه مذاکرات خانم آنگ سان سوچی و تین سین برای روند تحولات دموکراتیک در برمه اهمیت فراوان دارد.