تجمع خانواده های ایرانیان ربوده شده در سوریه

به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با دیدار کوفی عنان از تهران، خانواده های "هفت مهندس ایرانی ربوده شده در سوریه" همراه با کارکنان شرکت مپنا، شرکت پارسیان و شرکت زاگرس، که این افراد در استخدام آنها بودند، در برابر دفاتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند و خواستار آزادی این افراد شدند.

اواخر آذرماه سال گذشته منابع خبری ایران گزارش کردند که پنج پرسنل ایرانی شاغل در طرح نیروگاه جندر در سوریه توسط افراد مسلح ربوده شده اند و روز بعد نیز دو تن دیگر از پرسنل که برای رسیدگی به این موضوع به محل رفته بودند نیز به گروگان گرفته شدند.

اخیرا گزارش هایی حاکی از آزادی این هفت نفر در رسانه های همگانی ایران به نقل از منابع خبری ترکیه انتشار یافت اما این اخبار بعدا تکذیب و اعلام شد که این افراد همچنان مفقود هستند.