مرگ دو سرباز آمریکایی در سانحه هوایی در مراکش

دو نظامی آمریکایی در سقوط یک فروند هواپیمای ترابری عمود پرواز آسپری در جنوب مراکش کشته شده اند.

به گفته سخنگوی سفارت آمریکا دو سرباز دیگر نیز در این حادثه زخمی شده اند.

این نظامیان در مانور مشترک شیر آفریقایی میان ارتش های آمریکا و مراکش در ساحل اقیانوس اطلس شرکت داشتند.

یک هزار پانصد نظامی آمریکایی در این مانور حضور دارند.

هواپیمای ترابری عمود پروازی آسپری دو موتور متحرک در انتهای بال های جلوی خود دارد که هنگام برخواستن و نشستن همانند هلیکوپتر رو به بالا قرار می گیرند و هنگام حرکت با نود درجه گردش رو به جلوی هواپیما قرار می گیرند.