رئیس جمهوری موقت مالی سوگند یاد کرد

دیونکوندا تراوره، رئیس‌جمهوری موقت مالی امروز در مراسمی سوگند یاد کرده است.

به این ترتیب، حکومت در این کشور آفریقایی پس از کودتای ماه پیش نظامی بار دیگر در اختیار غیرنظامیان قرار گرفته است.

آقای تراوره که رئیس پیشین مجلس مالی است، متعهد شده که به قانون اساسی احترام گذاشته و حافظ دموکراسی باشد.

او هشدار داده که با قوای نظامی، منطقه جدایی طلب در شمال کشور را تحت کنترل دولت مرکزی در خواهد آورد.

از زمان کودتای نظامی در مالی، شورشیان توارگ و پیکارجویان اسلامگرا بخش‌های بزرگی از شمال کشور را تصرف کرده‌اند.

آقای تراوره ۴۰ روز فرصت برای برگزاری انتخابات در این کشور دارد.