مجلس پاکستان دستورالعمل‌ جدید روابط با آمریکا را تصویب کرد

مجلس پاکستان به اتفاق آرا، دستورالعمل‌ جدیدی را برای روابط این کشور با آمریکا به تصویب رسانده است.

روابط دو کشور طی ماه‌های اخیر با تنش همراه بوده است.

پاکستان خواهان پایان دادن به حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به اهدافی در خاک این کشور شده است.

این دستورالعمل همچنین بر بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان از طریق این کشور تاکید کرده است.

به دنبال حملات هوایی آمریکا در نوامبر گذشته که منجر به کشته شدن بیش از بیست سرباز پاکستانی شد، دولت پاکستان این مسیر را بست.