درخواست تشکلهای کارگری ایران برای مجوز راهپیمایی روز کارگر

علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از اینکه دولت در پنج سال گذشته مجوز راهپیمایی روز کارگر، را به "دلایل سیاسی"نداده است، اعلام کرد که درخواست برای راهپیمایی امسال را هفته آینده به وزارت کشور ارائه خواهند داد.

آقای دهقان کیا روز پنجشنبه۲۴ فروردین، ۱۲ آوریل به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که بعد از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگران به سختی مجوز قانونی برگزاری تجمع را هم گرفته‌اند.

او گفت که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، دولت باید مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر را بدهد و تاکید کرد که در صورت صدور مجوز این راهپیمایی "کارگران می‌توانند مشکلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را یکصدا به گوش مسئولان برسانند."

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح، به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر نامیده شده است و اتحادیه‌های کارگری به مناسبت این روز راهپیمایی برگزار می‌کنند، روز جهانی کارگر در ایران ۱۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.