تفتیش منازل دهها افسر نظامی سابق ترکیه

پلیس ترکیه، منازل ده‌ها افسر نظامی سابق را تفتیش کرده است.

همچنین برای ژنرال بازنشسته چویک بیر، قرار بازداشت صادر شده است.

او به سرنگون ساختن دولت منتخب در سال ۱۹۹۷ متهم شده است.

اوائل این ماه، دو تن از رهبران کودتای ۱۹۸۰ در آنکارا محاکمه شدند.